Občianske
zhromaždenie

Občianske zhromaždenie je pre nás, občanov,
spôsob ako požadovať konštruktívnu zmenu.

Ako fungujú občianske zhromaždenia

Občianske zhromaždenie je demokratický nástroj využívaný k riešeniu otázok alebo problémov, ktoré rozdeľujú spoločnosť alebo problémov, ktoré sú pre politikov ťažko riešiteľné.

Je založené na princípe deliberatívnej demokracie tj. rokovaniach občanov o určitej problematike. Občania sú k účasti na zhromaždeniach vybraní tak, aby ideálne tvorili akúsi miniatúrnu verziu spoločnosti. Jedná sa o čiastočne náhodný výber, ktorého cieľom je dosiahnuť čo najvyššiu reprezentativitu a inkluzivitu. Mal by kopírovať demografické rozdelenie spoločnosti (podľa veku, pohlavia, príjmových skupín, vzdelania, miesta bydliska apod.). Cieľom zhromaždenia je prostredníctvom racionálnej diskusie dospieť k odpovedi na otázku alebo k návrhu riešení.

Výhody Občianskych zhromaždení

Vyššia kvalita diskusie

Bežní občania sú ochotní a schopní preniknúť do odbornej témy. A sú ochotní sa rozhodnúť na základe dlhodobých dôsledkov navrhovaných scenárov – teda prijať aj nepopulárne, ale potrebné riešenia.

Väčšia objektivita

Účastníci občianskych zhromaždení nie sú zapojení do bežnej politickej súťaže, rozhodujú sa s ohľadom na celkový kontext svojho života (budúcnosť detí apod.). Nakoľko sa nezúčastnia na viacerých občianskych zhromaždeniach po sebe, nie sú motivovaní snahou udržať sa vo svojej pozícii, ako tomu býva u politikov. Môžu preto prijať aj rozhodnutia, ktoré by v politikoch vzbudzovali obavy, že nebudú mať podporu širšej verejnosti, a teda im nezaručia udržanie mandátu.

Nezávislosť

Vzhľadom k dočasnému charakteru zhromaždení je možné taktiež predpokladať, že na jeho účastníkov nie je lobistami vyvíjaný tak veľký tlak ako na politikov. To robí rozhodovací proces dôveryhodnejším.

Depolarizácia

Občianske zhromaždenie je teda vhodným nástrojom pre riešenie kontroverzných či vypätých tém.

Reprezentatívnosť
Rozhodnutia prijaté občianskym zhromaždením sú ale zároveň napriek tomu pre verejnosť prijateľné. Vďaka semi-náhodnému výberu sú do rozhodovacieho procesu zahrnutí občania zo všetkých vrstiev spoločnosti. Pre verejnosť je preto prirodzenejšie sa s rozhodnutím identifikovať – na rozhodnutí sa podieľal niekto podobný im.

Slovensko a svet

Východisková situácia u nás na Slovensku je nízka miera zapojenia verejnosti do
rozhodovania na samosprávnej, ale aj na národnej úrovni, čo vedie k prijímaniu
politík, ktoré nemusia reagovať na potreby, názory a preferencie miestnej komunity. So súčasnou nízkou mierou zapojenia verejnosti do rozhodovania súvisí aj náročná vystopovateľnosť korupcie. Rovnako tak tieto politiky nemusia byť v súlade s inými kritériami best practices – progresívne politiky, nákladovo efektívne riešenia, sociálny a ekologický rozmer.

V zahraniční je občianske zhromaždenie etablovaný inštitút, ktorý nachádza svoje využitie od samosprávnej až po národnú úroveň. Jednou z najaktívnejších krajín je v tomto Veľká Británia, kde sa klimatické občianske zhromaždenia usporiadali na úrovni samospráv (Londýn – Camden Town, Leeds, Oxfordshire, Cambridgeshire, Devonshire), ako i na národnej úrovni (Anglicko, Škótsko). V roku 2012 sa uskutočnili dve občianske zhromaždenia v Írsku, ktoré rokovali o rôznych problémoch za účelom prekonania mŕtveho bodu v politike ohľadom otázok, ako sú potraty, svadby osôb rovnakého pohlavia a klimatickej zmeny. Na základe výsledkov občianskych zhromaždení bol zrušený zákon o zákaze potratov napriek tomu, že Írsko je silne katolíckou krajinou. Ďalším príkladom je poľské mesto Gdansk, ktoré v roku 2016 zasiahla veľká povodeň. V ten istý rok sa v kontexte tejto udalosti samospráva rozhodla usporiadať občianske zhromaždenie. Keď bolo mesto v roku 2017 zaplavené znovu, úrad bol schopný efektívne reagovať aj vďaka uzneseniu zhromaždenia. Ďalšími príkladmi úspešných Občianskych zhromadžení je Nemecko, Fínsko, Washington, Poznań, či mesto Mostar v Bosne a Hercegovine.

Viac príkladov je možné nájsť na stránke Participedia, ktorá mapuje podobné projekty po celom svete.

KONTAKT
V prípade záujmu o viac informácií nás môžte kontaktovať prostredníctvom formulára
Správa bola odoslaná.
Chyba. Niektoré informácie nie sú vyplnené správne.